S.P.Balasubramaniyam SongsSongs List

S.P.Balasubramaniyam
S.P.Balasubramaniyam


S.No Singers Film Name
51 S.P.Balasubramaniyam Abhilasha - Telugu
52 S.P.Balasubramaniyam S. Janaki Abhilasha - Telugu
53 S.P.Balasubramaniyam S. Janaki Abhilasha - Telugu
54 S.P.Balasubramaniyam S. Janaki Abhilasha - Telugu
55 S.P.Balasubramaniyam Chorus Abinandana - Telugu
56 S.P.Balasubramaniyam Abinandana - Telugu
57 S.P.Balasubramaniyam S. Janaki Abinandana - Telugu
58 S.P.Balasubramaniyam Abinandana - Telugu
59 S.P.Balasubramaniyam Abinandana - Telugu
60 S.P.Balasubramaniyam Abinandana - Telugu
61 S.P.Balasubramaniyam Chorus Aboorva sagotharargal
62 S.P.Balasubramaniyam Aboorva sagotharargal
63 S.P.Balasubramaniyam Shailaja Chorus Aboorva sagotharargal
64 S.P.Balasubramaniyam Chorus Aboorva sagotharargal
65 S.P.Balasubramaniyam S. Janaki Aboorva sagotharargal
66 S.P.Balasubramaniyam S. Janaki Chorus Aboorva sakthi 369
67 S.P.Balasubramaniyam Jikki Aboorva sakthi 369
68 S.P.Balasubramaniyam _Female_ Aboorva sakthi 369
69 S.P.Balasubramaniyam S. Janaki Aboorva sakthi 369
70 S.P.Balasubramaniyam Aboorva sakthi 369
71 S.P.Balasubramaniyam P.Susheela Achchaani
72 S.P.Balasubramaniyam S. Janaki Aduththa vaarisu
73 S.P.Balasubramaniyam P.Susheela Aduththa vaarisu
74 S.P.Balasubramaniyam K.S.Chithra Akhari poratam - Telugu
75 S.P.Balasubramaniyam K.S.Chithra Akhari poratam - Telugu
76 S.P.Balasubramaniyam Latha mangeskaar Akhari poratam - Telugu
77 S.P.Balasubramaniyam S. Janaki Alai osai
78 S.P.Balasubramaniyam S. Janaki Alai osai
79 S.P.Balasubramaniyam S. Janaki Alaikal oyvathillai
80 S.P.Balasubramaniyam S. Janaki Allari donga - Telugu
81 S.P.Balasubramaniyam K.S.Chithra Chorus Allari donga - Telugu
82 S.P.Balasubramaniyam S. Janaki Allari donga - Telugu
83 S.P.Balasubramaniyam Chorus Allari donga - Telugu
84 S.P.Balasubramaniyam Chorus Allari donga - Telugu
85 S.P.Balasubramaniyam K.S.Chithra Allari police - Telugu
86 S.P.Balasubramaniyam Amaavaasya chandrudu - Telugu
87 S.P.Balasubramaniyam TV Gopala krishnan S. Janaki Amaavaasya chandrudu - Telugu
88 S.P.Balasubramaniyam Amaithi padai
89 S.P.Balasubramaniyam S. Janaki Amara geetham - Telugu
90 S.P.Balasubramaniyam Amara geetham - Telugu
91 S.P.Balasubramaniyam S. Janaki Amara geetham - Telugu
92 S.P.Balasubramaniyam S. Janaki Amara geetham - Telugu
93 S.P.Balasubramaniyam Amara geetham - Telugu
94 S.P.Balasubramaniyam Amara geetham - Telugu
95 S.P.Balasubramaniyam Amara geetham - Telugu
96 S.P.Balasubramaniyam Shoba chandrasekar Chorus Ambigai neril vanthaal
97 S.P.Balasubramaniyam Amman kovil kizhakkaale
98 S.P.Balasubramaniyam S. Janaki Amman kovil kizhakkaale
99 S.P.Balasubramaniyam Amman kovil kizhakkaale
100 S.P.Balasubramaniyam Chorus Amman kovil kizhakkaale